Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

TIPUS D'ENQUESTA

ENTREVISTES PERSONALS (FACE TO FACE)

Les entrevistes personals de llapis i paper, cara a cara amb l'entrevistat, representen la metodologia quantitativa més adequada quan:

• Cal presentar material que l'entrevistat ha de visualitzar (com en el cas de post-test publicitari, test de logos, test de packaging...) o ordenar (per exemple jerarquització de targetes).

• La durada de l'entrevista és massa extensa per poder efectuar-la fluidament de forma telefònica.

• En el cas del target infantil també és important que es faci l'entrevista de forma presencial.