Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

TIPUS D'ENQUESTA

CAWI (ENTREVISTA WEB ASSISTIDA PER ORDINADOR)

Computer Assisted Web Interviewing. En aquest tipus d'entrevistes el formulari es completa en una plataforma Web. El gran avantatge és que redueixen notablement els costos del treball de camp i per tant permet fer una investigació a baix cost. A més a més també s'aconsegueix una gran agilitat en l'obtenció de resultats.

Les dues possibilitats de realització d'aquest tipus d'entrevistes són:

• Enviament de les enquestes per correu electrònic

• Ubicació del qüestionari a través d'un enllaç en el Web