Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

TIPUS D'ENQUESTA

CATI (ENTREVISTA TELEFÒNICA ASSISTIDA PER ORDINADOR)

La realització d'enquestes telefòniques representa una alternativa més econòmica a l'entrevista personal. Permet reduir costos sobretot quan la mostra a entrevistar és molt dispersa geogràficament.

El sistema CATI d'enquesta telefònica assistida per ordinador assegura i incrementa la qualitat dels resultats en incidir en nombrosos processos, especialment pel que fa a la correcta selecció de l'entrevistat, a la qualitat de la presa de dades i a la supervisió del Treball de Camp.