Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

TIPUS D'ENQUESTA

CAPI (ENTREVISTA PERSONAL ASSISTIDA PER ORDINADOR)

Es tracta de realitzar l'entrevista personalment però el suport per a la introducció és l'ordinador en què es van completant a temps real les respostes dels entrevistats. Evidentment el gran avantatge que representa és la d'agilitar els processos de manera que es poden obtenir resultats amb molta més rapidesa.

Un altre avantatge és que permet la visualització de determinats materials com per exemple veure espots en post-tests publicitaris.