Enquestes de Satisfacció i Estudis de la Qualitat

Presa de decisions

Enquestes de satisfacció i altres estudis de la qualitat

Estudiar la satisfacció del client per gestionar la qualitat

Les enquestes de satisfacció del client i d'altres estudis de la qualitat del servei s'han incorporat de fa temps com a part essencial dels sistemes de gestió de les empreses i les organitzacions, en especial des de la generalització d'estratègies de gestió basades en la gestió total de la qualitat.

La mesura de la satisfacció del client està estretament vinculada a la gestió total de la qualitat ja que aquest tipus de gestió inclou la satisfacció del client o usuari dins del propi concepte de qualitat. Per avaluar la satisfacció del client, les seves opinions i percepcions sobre el servei rebut, arreu del món se sol fer una enquesta de satisfacció.

Especialització en l'estudi de la satisfacció

Clau Consultors disposa d'un departament especialitzat en la mesura de la qualitat i de la satisfacció dels clients o usuaris que compta amb gran experiència en enquestes de satisfacció per a la majoria de sectors.

Hem centrat els nostres treballs en dos dels mètodes existents per a determinar les exigències del client i per a establir una línia de referència per a la satisfacció de les seves expectatives:

  • Enquestes de Satisfacció del Client
  • Mystery Shopper
 

Més informació sobre enquestes de satisfacció i altres estudis de qualitat

INVESTIGACIÓ I ESTUDIS DE MERCAT

© 2024 Clau Consultors, SL