INVESTIGACIÓ I ESTUDIS DE MERCAT

Investigació de mercats y Estudis de mercat

Clau Consultors, estudis de mercat

Clau Consultors és una sòlida empresa d'investigació de mercats que proporciona un servei integral d'investigació centrat en oferir a cada client les millors solucions a les seves necessitats d'informació.

El nostre objectiu és fer de cada estudi de mercat una eina útil orientada a optimitzar la gestió comercial, comunicativa i de màrqueting.

Fundada a Barcelona l'any 1988, Clau Consultors compta amb gran experiència en l'aplicació de metodologies qualitatives i quantitatives, en el disseny i aplicació de models d'investigació i en el treball de camp i l'explotació estadística d'estudis de tota mena per als camps de:

  • Màrqueting
  • Opinió pública
  • Sociologia
  • Consultoria estratègica de direcció
 
 

Investigació quantitativa i qualitativa

Duem a terme estudis de mercat utilitzant tant metodologies quantitatives com qualitatives adaptades a les necessitats d'una gran diversitat de clients.

Llegiu-ne més: Serveis d'investigació de mercats

 

Estudis de mercat especialitzats

L'experiència adquirida a partir dels estudis realitzats ens proporciona un coneixement especialitzat de la realitat de diversos sectors i un ampli domini de metodologies adaptades a situacions molt específiques.

Llegiu-ne més: Àrees d'especialització

   

INVESTIGACIÓ I ESTUDIS DE MERCAT

© 2024 Clau Consultors, SL