Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

MODELS D'INVESTIGACIÓ

STORE CHECK

L'store-check és un model de observació que té per objectiu principal avaluar la presència de productes en el linial o punt de venda.

Objectius

Determinar quins productes es troben presents en el linial així com detectar variables tals com la superfície, ubicació i disposició, incidència i rellevància de la promoció en el punt de venda, preus i presència d'altres marques. Es pot aplicar tant per a la globalitat de productes presents en el punt de venda com per a productes específics. Així mateix, el store-check representa una informació complementària de gran valor per a altres tipus d'investigació: Mystery Shopper, tests d'accions promocionals i imatge corporativa, estudis d'hàbits i comportaments de compra, ...