Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

MODELS D'INVESTIGACIÓ

MIRROR VIEWING TEST

El Mirror Viewing Test és un mètode operatiu d'anàlisi de conceptes de producte i comunicació publicitària, a través de metodologia qualitativa, per al diagnòstic i avaluació dels factors clau del nou concepte o de la comunicació testada. Es tracta de la realització de Focus Groups mitjançant sessions intensives de treball (1 o 2 dies) en els que es testen els aspectes bàsics del concepte de producte o de la comunicació, desenvolupant-se a continuació la seva anàlisi, amb la intervenció activa del client.

Avantatges

Obtenir un diagnòstic eficaç i operatiu al voltant de la nova comunicació o concepte, en un temps mínim que permeti prendre les decisions apropiades, a través d'un report final de conclusions i recomanacions (a lliurar 48 hores després de la seva realització.) Així mateix permet el flux d'informació entre l'institut i el client, alhora que possibilita a aquest darrer disposar d'una posició de privilegi en poder interactuar de forma activa des de dins de la investigació.