Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

MODELS D'INVESTIGACIÓ

PROGRAMA DE MESURA DE LA SATISFACCIÓ DEL CLIENT

El Programa de Mesura de Satisfacció del Client és un sistema d'informació que contempla la satisfacció del client com a l'element clau de l'estratègia corporativa de qualitat. És una eina de gestió que permet convertir els desitjos i percepcions dels clients en informació tangible. Es tracta d'un sistema de mesura continuat que permet un seguiment dels progressos i dels resultats de millora respecte de les demandes del client

Objectius

A més de mesurar la satisfacció cara a satisfer les demandes bàsiques del client, informa sobre les diferències amb la competència: aquells elements que proporcionen valor afegir al producte o servei, i que poden generar avantatges competitius:

• Detectar i mesurar, des de la perspectiva del client, els factors clau de qualitat.
• Determinar quina relació entre qualitat, preu i imatge resulta atractiva per al client.
• Identificar possibles estratègies de diferenciació de productes/serveis.
• Establir comparacions amb la competència respecte a la qualitat de rendiment.
• Esbrinar punts forts i febles.

Més informació dins de l'apartat d'Enquestes de Satisfacció i Estudis de la Qualitat.