Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

MODELS D'INVESTIGACIÓ

HALL TEST

El Hall Test és una tècnica consistent a efectuar un test al voltant d'un producte o servei, mitjançant el seu tast o utilització in situ: en el domicili de l'entrevistat, en un establiment,... Un cop feta la fase de prova es pregunta a l'entrevistat al voltant dels principals likes i dislikes, opinions i significats en relació amb el producte testat.

Avantatges

És una de les metodologies més idònies de cara a reproduir amb una elevada fiabilitat situacions reals de prova i valoració d'un article/servei. Les seves possibilitats d'aplicació són diverses segons els objectius a cobrir.
Permet obtenir una informació fàcil, ràpida, operativa i fiable de les principals opinions, motivacions i frens associats al producte testat, aconseguint reproduir la situació d'una forma molt més propera a la que es dóna en la realitat que la que s'aconsegueix des de la senzilla entrevista personal que fa referència a qüestions teòriques o de record de l'entrevistat, i alhora contrarestar els biaixos derivats d'efectuar la recollida d'informació en un context (físic i temporal) allunyat del territori quotidià d'ús del producte.
Així mateix, facilita l'administració de qüestionaris de certa extensió, en comptar amb les condicions òptimes: indret adequat, temps i la possibilitat d'interactuar enfront de dubtes concrets.