Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

ESTUDIS ÒMNIBUS

ÒMNIBUS JOVES

L'Òmnibus Joves és una enquesta a joves i adolescents (nois i noies d'entre 15 a 29 anys) d'arreu d'Espanya, tot i que el target es pot adaptar a cada necessitat concreta (PLANTEJAMENT AD-HOC).

Periodicitat

Aquest estudi té una periodicitat mensual, amb lliurament de resultats als 25 dies feiners (com a màxim) de la data de llançament.

Mostra

La grandària de la mostra és de 400/800 entrevistes, amb opció a mides mostrals dissenyades a mesura.

Qüestionari

Investigació quantitativa que es realitza mitjançant un qüestionari multiclient d'una llargada màxima de 25 preguntes.

Tarifes segons el tipus de pregunta a incloure en l'enquesta òmnibus

* Fins a 4 ítems

TIPUS DE PREGUNTA
GRANDÀRIA MOSTRALDICOTÒMICATANCADABATERIA *OBERTA
TARIFA (400 enquestes)500 €660 €1.650 €950 €
TARIFA (800 enquestes)750 €1.000 €2.500 €1.400 €

INVESTIGACIÓ I ESTUDIS DE MERCAT

© 2023 Clau Consultors, SL